Organisation

Mikrobiologisk kvalitetssikring (MIKAP) indgår i den fælles Laboratoriekonsulentordning (LKO) for biokemi og mikrobiologi og dækker hele Region Nordjylland.

MIKAP er forankret i Klinisk mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital og varetages af en mikrobiologisk overlæge og en mikrobiologisk laboratoriekonsulent (afsnitsledende bioanalytiker). MIKAP har eget selvstændigt budget og finansieres af praksissektoren, brugerbetaling fra praktiserende læger og i mindre grad af Klinisk Mikrobiologi. Detaljeret budget og finansiering er beskrevet i "Fremtidig organisering af laboratoriekonsulentordningen i Region Nordjylland", december 2008.