Indhold

MIKAP omfatter

 1. Prøveudsendelser
  To årlige udsendelser af 3 simulerede urinprøver til mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse. Efter bearbejdning af prøveresultaterne udsendes til hver enkelt deltager skema over forventede prøveresultater, kommentarer til resultaterne og en opgørelse over det samlede resultat med angivelse af procent rigtige besvarelser og den enkelte deltagers egne resultater plottet ind. Når et egentligt MIKAP EDB program tages i brug, forventes det, at skemaet også vil indeholde løbende opgørelser med pointtal over den enkelte deltagers resultater, så der umiddelbart kan sammenholdes med de kvalitetskrav, som er gældende (Kvalitetskrav).
 2. Kurser
  3 - 4 timer varende kurser for læger og personale i praksis i mikroskopi af urin og vaginalsekret, dyrkning og resistensbestemmelse af urin (Kurser)
 3. Vejledninger
  Udgivelse af vejledninger til mikrobiologisk diagnostik i almen praksis fx mikroskopi, dyrkning og resistens (Vejledninger)
 4. Konsulentbesøg
  Den mikrobiologiske laboratoriekonsulent kan altid kontaktes telefonisk for råd og vejledning.
  I tilfælde af gentagne alvorlige fejl i forbindelse med prøveudsendelserne kan der aftales individuelle konsulentbesøg af den mikrobiologiske laboratoriekonsulent. I forbindelse med de tilbagevendende laboratoriekonsulentbesøg vil den biokemiske laboratoriekonsulent efter oplæring i Klinisk Mikrobiologi varetage mere generelle mikrobiologiske problemstillinger