Formål

Formålet med mikrobiologisk kvalitetssikring i Region Nordjylland er at vedligeholde og forbedre kvaliteten af dels de mikrobiologiske analyser, som udføres i almen praksis i Region Nordjylland, dels af de prøver, der sendes til undersøgelse i Klinisk mikrobiologi.

Der udføres mange forskellige analyser i almen praksis. For at disse ikke skal medføre fejltolkninger af analyseresultater med efterfølgende fejlbehandling og muligt ressourcespild, er det nødvendigt løbende at kvalitetssikre analyserne og dokumentere deres kvalitet.