Baggrund

Til varetagelse af mikrobiologisk kvalitetssikring i Region Nordjylland er oprettet en Laboratoriekonsulentordning, hvor den mikrobiologiske del er forankret i Klinisk mikrobiologi. Alment praktiserende læger, der i egen klinik ønsker at udføre laboratorieundersøgelser omfattet af kvalitetssikringsordningen, skal tilmeldes ordningen for at kunne udføre disse undersøgelser for regionens regning (ydelser i henhold til § 75).

Den mikrobiologiske kvalitetssikring i Region Nordjylland startede som et kvalitetssikringsprojekt i 2002 med en bevilling fra Kvalitetssikringsudvalget for Almen Praksis i Nordjyllands Amt for praktiserende læger, og omfattede 1) Fyraftensmøder 2) Færdighedskurser for praktiserende læger, 3) Færdighedskurser for personale i almen praksis og 4) Udsendelse af kontrolprøver i form af simulerede urinprøver til mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse.

Projektets forløb er beskrevet i "Rapport om et kvalitetssikringsprojekt i almen praksis - Mikrobiologisk kvalitetssikring i almen praksis (MIKAP)", november 2005, udarbejdet af overlæge Tove Højbjerg, Klinisk Mikrobiologi, Aalborg UH.

Samarbejdsudvalget for almene læger i Region Nordjylland vedtog i 2008 en fælles klinisk biokemisk og klinisk mikrobiologisk kvalitetssikringsordning, beskrevet i "Fremtidig organisering af laboratoriekonsulentordningen i Region Nordjylland", december 2008 med virkning fra 1. februar 2009. Heri blev MIKAP forsøgsordningen, med undtagelse af fyraftensmøderne, gjort permanent.