MIKAP: Klinisk Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP er den mikrobiologiske del af Laboratoriekonsulentordningen (LKO) og
varetages af Klinisk Mikrobiologi (KM), Aalborg Universitetshospital

Nordjylland